dr Paulina Dubiel-Zielińska
dr Paulina Dubiel-Zielińska

dr Paulina Dubiel-Zielińska

Terapeuta indywidualny

dr Paulina Dubiel-Zielińska – psycholog, pedagog, filozof, etyk. Jest absolwentką studiów
doktoranckich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Preszowskiego na Słowacji; absolwentką
studiów magisterskich na kierunku Psychologia w Uczelni Collegium Humanum – Szkole Głównej
Menedżerskiej, filia w Rzeszowie; absolwentką studiów magisterskich na kierunku Pedagogika
(specjalność: Psychoprofilaktyka społeczna) Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Uniwersytecie
Rzeszowskim. Swoje wykształcenie wzbogaciła kończąc studia podyplomowe z zakresu pedagoga
szkolnego, bibliotekoznawstwa oraz wychowania do życia w rodzinie. Brała czynny udział
w konferencjach naukowych, referując wyniki swoich przedsięwzięć zawodowych oraz prowadzonych
badań w kraju i za granicą. Jest autorką i współautorką kilku książek, licznych publikacji naukowych
– krajowych i zagranicznych, których tematyka obejmuje kwestie filozoficzne, etyczne, historyczne,
pedagogiczne, psychologiczne oraz medyczne. Spośród wspomnianych publikacji znajdują się
następujące autorskie monografie:
 Teoria dopełnień. Pomiędzy nieutylitarystycznym konsekwencjalizmem a personalizmem
i perfekcjonizmem. Rzeszów: RS DRUK Sp. z o.o. 2015; ISBN 978-83-63666-47-7.
 Teoria dopełnień. Założenia i komentarz. Rzeszów: Wydawnictwo „Amelia” Boguchwała
2017; ISBN 978-83-63359-30-0.
 Teoria dopełnień i jej miejsce w etyce zawodowej. Kraków-Rzeszów: Wydawnictwo Fall
2017; ISBN 978-83-65110-71-8.
 Koncepcje etyczne a ich zastosowanie do budowy teorii wychowania. Oświęcim:
Wydawnictwo MUP im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu 2019; ISBN 978-83-948622-4-4.
Dziełem współredagowanym jest książka:
 Ludzkie oblicze cierpienia. Przejawy twórczości w sytuacjach ekstremalnych. Seria
wydawnicza: Społeczeństwo – Rodzina – Zagłada. Studia Oświęcimskie; t. 2. Oświęcim:
Wydawnictwo MUP im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu 2023; ISBN 978-83-957429-1-0.
Aktualnie pracuje jako psycholog, pedagog oraz wykładowca akademicki rzeszowskich
uczelni. Regularnie uczestniczy w szkoleniach, kursach, seminariach. Swoje życie poświęciła pracy
z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi opiekując się nimi, wspierając ich i edukując.
Współpracuje z Fundacją „Drzewo Życia” prowadząc sesje indywidualne z podopiecznymi.

Dodaj komentarz