Turnus Terapeutyczny

 

Z uwagi na ogłoszoną kwarantannę narodową do dnia 17.01.2021, data rozpoczęcia I turnusu terapeutycznego ulega przesunięciu na 18.01.2021. Procedura kwalifikacji pozostaje bez zmian.

 

Media