Specjaliści
Specjaliści

mgr Elżbieta Pięta

Założycielka – Społeczny Prezes Fundacji

mgr Elżbieta Pięta – ekonomistka, absolwentka studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i Marketing WSIiZ w Rzeszowie, oraz Studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Rzeszowskim. Obecnie jest na piątym roku studiów magisterskich w drodze do uzyskania tytułu magistra psychologii na uczelni Collegium Humanum, filia w Rzeszowie. Ukończyła również Studium dokształcającego pn. „Studium Pedagogiczne” na Politechnice Rzeszowskiej Wydział Zarządzania. Absolwentka Podyplomowych Studiów w dziedzinie Szkolenia Specjalizacyjnego z zakresu organizacji Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Rzeszowskim, Wydział Socjologii. Posiada dwujęzyczne uprawnienia opiekuna medycznego, oraz uprawnienia pracownika socjalnego. Posiada uprawnienia psychologa wychowawczego. Obecnie Współzałożycielka i Prezes Fundacji „Drzewo Życia” od 2009 roku, Kierownik Ośrodka Terapeutycznego „Słoneczny Dom” od 2010 roku. Inspirowana przykrymi doświadczeniami z bliskiego swojego otoczenia sporo swojego czasu poświęca rozmowom z osobami z problemami żywieniowymi oraz ich rodzinom. Wyżej wymienione funkcje pełni społecznie. Jest również organizatorem spotkań z zakresu profilaktyki zaburzeń odżywiania dla uczniów szkół podstawowych, średnich i wyższych, ich rodziców także pielęgniarek i higienistek szkolnych jak również dla nauczycieli i pedagogów. Często rozmowy jakie prowadzi z podopiecznymi dają pozytywne rezultaty dzięki znajomości znamion choroby z własnych doświadczeń.

mgr Ewa Sas – Mzabi

Członek Zarządu, Wiceprezes ds. koordynacji działań psychoterapeutycznych i psychoedukacyjnych.

mgr Ewa Sas – Mzabi – psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie na wydziale Psychologia (specjalność: psychoterapia i umiejętności trenerskie). Z ośrodkiem współpracuje od stycznia 2015. Początkowo jako diagnosta przeprowadzając badania skuteczności terapii na podstawie wypełnianych przez pacjentki kwestionariuszy (YSQ, KKW, KPŻ, AIS, Catell, RPŻ-Roc). Od styczna 2016 prowadziła także zajęcia z zakresu umiejętności interpersonalnych, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, kreatywności, asertywności oraz samooceny i podnoszenia własnej wartości. Obecnie prowadzi terapię indywidualną oraz rodzinną. Od października 2018 roku jest psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo-behawioralnym, od czerwca 2022 jest certyfikowanym psychoterapeutą PTPPB. Jest to osoba, która w przeszłości zmagała się z anoreksją a także z bulimią, dzięki terapii wygrała z chorobą. Na swoich zajęciach porusza więc problemy i zagadnienia, które mają na celu pomóc pacjentkom przywrócić wiarę, że powrót do zdrowia i prawidłowego funkcjonowania jest możliwy. Na co dzień pracuje w swoim gabinecie psychoterapeutycznym a także w Klinice SWPS z siedzibą w Warszawie . W Fundacji Drzewo Życia prowadzi terapie indywidualne, rodzin, par oraz przyjmuje pacjentów w ramach Centrum Pomocy Rodzinie.

Tomasz Sas

Członek Zarządu, Wiceprezes ds.informatyczno-technicznych

Tomasz Sas- Specjalista IT- Absolwent zespołu szkół technicznych w Rzeszowie na kierunku informatyka. Absolwent I-go stopnia studiów dwustopniowych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku Informatyka w specjalizacji Technologie mobilności i internetu. W Fundacji Drzewo Życia pełni rolę administratora sieci, koordynatora działań social mediów i elektronicznej sprawozdawczości wynikającej z obowiązku jako organizacji pożytku publicznego. Pełni też rolę koordynatora działań logistycznych związanych z flotą. Na co dzień pracuje jako Młodszy Specjalista ds. Teleinformatyki w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka. Doświadczenie zdobył jako młodszy administrator sieci w NEXET sp.z.o.o. i Informatyk regionalny w firmie Alab Laboratoria.

mgr Agnieszka Pater

Koordynator działań, Asystent Zarządu

Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Obecnie studentka V roku Psychologii na Collegium Humanum, filia w Rzeszowie. Chce zostać psychoterapeutą i psychodietetykiem. Odbyła liczne szkolenia i kursy w zakresie psychologii oraz zaburzeń odżywiania. Związana z Fundacją od 2023 roku, gdzie rozpoczynała współpracę jako praktykantka. W ośrodku pełni funkcję opiekuna pacjentek, a także prowadzi zajęcia z psychoedukacji. Zajmuje się koordynacją pracy praktykantów i pracowników Fundacji, a także pełni rolę koordynatora ds. zakupów. Od stycznia 2024 objęła stanowisko Asystenta Zarządu.

Magdalena Gatner

Koordynator działań, Asystent Zarządu, opiekun medyczny

Magdalena Gatner– absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im.Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie oraz uczestnik warsztatów terapii zajęciowej w Rzeszowie (certyfikat ukończenia szkolenia). Z chorobami żywieniowymi zetknęła się osobiście, kiedy w wieku 9 lat zachorowała na anoreksję. Z chorobą zmagała się 10 lat próbując ją pokonać z pomocą rodziców, którzy zapewniali opiekę psychiatryczną i psychologiczną łącznie z hospitalizacją. Z ośrodkiem Fundacji Drzewo Życia rozpoczęła samodzielną walkę z chorobą w 2018 roku, będąc uczestnikiem 2 kolejnych turnusów terapeutycznych i pozostaje w procesie terapii indywidualnej do dziś z różną częstotliwością. Na swojej drodze do zdrowienia w ośrodku pełni rolę opiekuna pacjentek, uczestników turnusów terapeutycznych. W ośrodku „Słoneczny Dom” koordynuje pracę stażystek i współpracowników Fundacji oraz pełni rolę koordynatora do spraw zakupów. W chwili obecnej zajmuje stanowisko Asystenta Prezesa Fundacji.

mgr Magdalena Błaszczyk

Dietetyk, Psychodietetyk

Mgr Magdalena Błaszczyk – dietetyk, psychodietetyk, instruktor zdrowego stylu życia. Absolwentka studiów na kierunkach:  Zdrowie Publiczne, Zarządzanie zdrowym stylem życia – Wellness, Dietetyka, Psychodietetyka, na uczelniach wyższych w Rzeszowie i Lublinie.

Założycielka i kierownik merytoryczny poradni dietetycznych PRODIETIK wspierających dzieci  a takze dorosłych z zaburzeniami odżywiania, chorobami dietozależnymi, autoimmunologicznymi, z nadwagą i otyłością, alergiami i nietolerancjami.

W  Fundacji pełni rolę psychodietetyka, tworzy dla podopiecznych plany żywieniowe obowiązujące podczas turnusów, prowadzi warsztaty z zakresu prawidłowego odżywiania oraz zajęcia relaksacyjne z elementami jogi i pilatesu. Prowadzi konsultacje pacjentów po zakończeniu terapii na turnusie a także dla pacjentów będącymi klientami Poradni ambulatoryjnej „Centrum Pomocy Rodzinie”.

Na co dzień udowadnia swoim pacjentom, że bez względu na to, z jakimi dolegliwościami wywołanymi nieprawidłową dietą się zmagamy – dobry plan działania, silna wola i konsekwencja to skuteczna droga do osiągnięcia zamierzonego celu.

Jej misją w codziennej pracy jest wskazywanie kierunku prawidłowego żywienia oraz poszerzanie świadomości o zdrowym stylu życia.

mgr Dorota Wójcik

Psychiatra

mgr Dorota Wójcik -specjalista psychiatrii, ukończyła studia na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medyczny im. Daniela Halickiego w Lwowie. Specjalizację ukończyła w Jarosławiu. Na co dzień pracuje na oddziale psychiatrii sądowej o wzmożonym zabezpieczeniu, w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni uzależnień i w DPS. Współpracuje z Fundacją Drzewo Życia pełniąc w niej rolę lekarza psychiatry.

lek. Aleksandra Gaweł

Lekarz, Specjalizacja – Kardiologia

lek. Aleksandra Gaweł – lekarz w trakcie specjalizacji z Kardiologii. Ukończyła Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2014r. Na co dzień pracuje w Klinice Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. W Fundacji Drzewo Życia pełni rolę lekarza ogólnego.

mgr Paulina Flak

Psycholog, Psychoterapeuta

mgr Paulina Flak – psycholog, psychoterapeuta, absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (profil: Zdrowie i choroba), Trener Umiejętności Społecznych, Trener Treningu Kontroli Ukończyła Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, uzyskując certyfikat psychoterapeuty PTTPB. Na co dzień prowadzi swój własny gabinet psychoterapeutyczny oraz koordynuje pracę zespołu psychologów i psychoterapeutów. W Fundacji „Drzewo Życia” prowadzi terapię indywidualną oraz rodzinną. Przyjmuje pacjentów w ramach Centrum Pomocy Rodzinie.

mgr Katarzyna Gaber-Kasprzyk

Psycholog, psychoterapeuta w drodze do certyfikacji

mgr Katarzyna Gaber-Kasprzyk– psycholog, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku psychologii o specjalności klinicznej. Aktualnie uczy się w 4-letniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Instytucie Poznawczym. Dodatkowo ukończyła studium Zaburzeń Odżywiania w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania we Wrocławiu o profilu psychologicznym oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu pracy psychologicznej i terapeutycznej. Praktykę odbywała w ośrodkach stacjonarnych dla dzieci i młodzieży w Krakowie oraz w ośrodku „Słoneczny Dom”, gdzie aktualnie pracuje. W Fundacji „Drzewo Życia” prowadzi terapię indywidualną oraz rodzinną. Przyjmuje pacjentów w ramach Centrum Pomocy Rodzinie. Jest osobą, która w przeszłości zmagała się z zaburzeniami odżywiania, dzięki czemu jej zrozumienie oraz pomoc są pełniejsze. W swojej pracy kieruje się osobistym doświadczeniem oraz wiedzą zdobytą podczas procesu zdrowienia. Jej celem jest budowanie świadomości o problemach zaburzeń odżywiania oraz wzmacnianie wiary w to, że można sobie z tym w pełni poradzić. Przyjmuje również prywatnie w gabinecie, wspierając osoby w procesie zmiany, zmagającymi się z aktualnymi kryzysami życiowymi oraz z zaburzeniami odżywiania.

Klaudia Dmitrzak

Studentka psychologii, prowadzi zajęcia z Istoty Choroby

Klaudia Dmitrzak – Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku oraz uczelni Collegium Humanum filia w Rzeszowie na kierunku Psychologia. Prowadzi zajęcia z Istoty Choroby. Odbyła liczne kursy i szkolenia, umożliwiające skuteczną pracę z pacjentami w obszarze zaburzeń odżywiania, depresji, zaburzeń lękowych i innych. Związana z fundacja od 2020 roku, na początku jako pacjentka, następnie jako opiekunka, aż w końcu objęła prowadzenie zajęć terapeutycznych. Pomaga pacjentkom zrozumieć mechanizmy chorobowe, dokonać zmian na lepsze, zaakceptować siebie i przede wszystkim przejść przez cały proces zdrowienia.

mgr Paulina Paradysz

Studentka Psychologii, prowadzi zajęcia z komunikacji interpersonalnej

mgr Paulina Paradysz – Absolwentka kierunków takich jak psychologia w biznesie, zarządzanie i stosunki międzynarodowe, obecnie studentka V roku psychologii na uczelni Collegium Humanum filia w Rzeszowie. Od lat związana również z marketingiem bezpośrednim. Ukończyła liczne szkolenia (Trener Umiejętności Społecznych, Racjonalna Terapia Zachowania, Trening budowania pewności siebie i własnego wizerunku w życiu prywatnym i zawodowym, Interwencja kryzysowa). Obecnie współpracuje z Fundacją Drzewo Życia prowadząc warsztaty z zakresu umiejętności interpersonalnych, komunikacji, asertywności, samooceny.

mgr Dominik Dziedzic

Student psychologii, prowadzi zajęcia z komunikacji interpersonalnej

Studiował Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Rzeszowskim. Aktualnie pracuje w marketingu bezpośrednim. Interesuje się zjawiskami internetowymi, komunikacją w social mediach. Tego roczny absolwent psychologii na uczelni Collegium Humanum filia w Rzeszowie. Docelowo chce zostać psychoterapeutą. Związany z Fundacją Drzewo Życia od 2023 roku, gdzie rozpoczynał współpracę jako praktykant. Obecnie w ośrodku pełni funkcję opiekuna pacjentek, a także prowadzi zajęcia z komunikacji interpersonalnej.

mgr Anna Ślimak

Terapeuta zajęciowy

Anna Ślimak – absolwentka Uniwersytetu Rękodzieła Artystycznego we Wzdowie. Ukończyła szkołę policealną o kierunku terapeuta zajęciowy. Doświadczenie zdobywała w placówkach kulturalno-oświatowych jako instruktor rękodzieła artystycznego. Na co dzień prowadzi zajęcia plastyczne w Rzeszowskich Domach Kultury oraz pracuje w publicznym przedszkolu sióstr św. Dominika w Tyczynie. W Fundacji prowadzi zajęcia artystyczne z decoupage, pozwala uczestnikom wyrazić siebie i odkrywać nowe pasje.

Małgorzata Borowiec

Terapeuta Zajęciowy

Małgorzata Borowiec – Certyfikowany terapeuta umiejętności społecznych, absolwentka terapii zajęciowej i psychologii. Doświadczenie zdobywała pracując w fundacjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Z Fundacją Drzewo Życia związana od lutego 2023 roku, gdzie początkowo były to praktyki studenckie. Praktykowała w psychiatrycznym oddziale dziennym w Dębicy oraz w Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju MOZAIKA. Kilka lat przepracowała jako wolontariusz w Fundacji „ Parasol”. Regularnie aktualizuje swoją wiedzę uczestnicząc w kursach, szkoleniach i webinarach. W Fundacji dba o integrację grupy aktywując podopiecznych do wspólnej oraz indywidualnej pracy twórczej. Daje zajęcie, by wspierać w odnalezieniu samych siebie i rozbudzić kreatywność.

mgr Paulina Pięta

Fizjoterapeuta

mgr Paulina Pięta – absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia. Praktyki odbywała w licznych rzeszowskich placówkach opieki zdrowotnej. Ponadto uczestniczyła w kursach i szkoleniach z zakresu rehabilitacji i masażu. Na co dzień pracuje jako fizjoterapeuta środowiskowy. W Fundacji Drzewo Życia pełni funkcję masażysty.

mgr Justyna Rudnicka

Pielęgniarka, Współpracuje z ośrodkiem

mgr Justyna Rudnicka – Ukończyła studia magisterskie o kierunku pielęgniarskim na Uniwersytecie Rzeszowskim. Doświadczenie medyczne zdobyła w wielu placówkach służby zdrowia. Obecnie pracuje jako pielęgniarka środowiskowa na terenie miejscowości Malawa. Z fundacją związana jest od lat pełniąc funkcje opiekuna i pielęgniarki.

Klaudia Pięta

Opiekun

Klaudia Pięta – Absolwentka Technikum nr 3 w Rzeszowie na kierunku Technik Eksploatacji Portów i Terminali. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Pedagogika Specjalna. W Fundacji Drzewo Życia pełni funkcję opiekuna.

Klaudia Sidor

Opiekun

Klaudia Sidor – Absolwentka Zespołu Szkół Techniczno Weterynaryjnych w Trzcianie. Hipoterapeuta, aktualnie kształci się w kierunku dietykoterapii i psychodietetyki. Pełni rolę opiekuna pacjenta, pracując w formie wolontariatu.

Izabela Kubica

Opiekun

Izabela Kubica- absolwentka Akademickiego Liceum Kształcącego w Rzeszowie na kierunku sztuka i projektowanie oraz psychologii w Collegium Humanum filia w Rzeszowie. W Fundacji Drzewo Życia rozpoczęła swoje praktyki studenckie, a po ich zakończeniu objęła rolę opiekunki chcąc stale pogłębiać swoją wiedzę psychologiczną w zakresie zaburzeń odżywiania.