Fundacja Drzewo Życia
Zaburzenia odżywiania atypowe

Zaburzenia odżywiania atypowe

Zaburzenia odżywiania atypowe – nazywane również niespecyficznymi zaburzeniami odżywiania. Nazywane są w ten sposób ponieważ nie spełniają wszystkich kryteriów najbardziej powszechnych zaburzeń odżywiania ale mają podłoże psychiczne i jakąś część wspólną wszystkich zaburzeń odżywiania. Zaburzenia z tej kategorii są diagnozowane rzadziej, jednak prawda jest taka, że one również dotykają znacznej ilości osób. Niekiedy mogą one przenikać się z jadłowstrętem lub żarłocznością (bądź w nie przekształcać) lub często współwystępują z innymi zaburzeniami psychicznymi, np. zaburzeniami lękowymi lub depresją. Nietypowe zaburzenia odżywiania mogą przyjmować różne formy. Przyczyny ich powstawania mogą mieć naturę psychologiczną lub behawioralną. Występują również pod postacią nieprawidłowych nawyków żywieniowych lub kiedy żywność stanowi ucieczkę od trudnych sytuacji czy też jest formą nagradzania siebie lub karania.