mgr Justyna Rudnicka – Ukończyła studia magisterskie o kierunku pielęgniarskim na Uniwersytecie Rzeszowskim. Doświadczenie medyczne zdobyła w wielu placówkach służby zdrowia. Z fundacją związana jest od lat pełniąc funkcje opiekuna i pielęgniarki.