Aleksandra Zwiercan
Aleksandra Zwiercan

Aleksandra Zwiercan

Opiekun

Aleksandra Zwiercan- pedagog specjalny, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na wydziale Pedagogiki i Psychologii w Lublinie, specjalność: edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną (tyflopedagogika i surdopedagogika) i wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka. Ukończyła szkołę policealną o kierunku opiekun medyczny oraz Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego w Przemyślu na kierunku seksuologia kliniczna. Doświadczenie i umiejętność pracy z ludźmi zdobyła pracując w domu opieki i rehabilitacji w Lublinie, podczas stażu szkoleniowego Towarzystwa Nowa Kuźnia i licznych praktyk studenckich.  Aktualnie kształci się na drugim stopniu w Collegium Humanum Szkole Głównej Menedżerskiej w Rzeszowie, na kierunku Pedagogika, specjalizacji pedagogika zdrowia z psychodietetyką. Brała udział w licznych szkoleniach i konferencjach na temat zaburzeń sensorycznych i psychicznych oraz depresji dzieci i młodzieży. W Fundacji Drzewo Życia pełni rolę opiekuna.

Dodaj komentarz