Elżbieta Pięta
Założycielka – Społeczny Prezes Fundacji

    
Izabela Milczanowska
Koordynator działań marketingowych
    
    
Agnieszka Potoczna
Lekarz, W trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży,
Psychoterapeuta CBT

  

Aleksandra Majda
Lekarz w tracie specjalizacji z kardiologii

    
Wioletta Kuśnierz – Aggab
Psychoterapeuta
    
Agnieszka Kremer
Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta
    
Ewa Sas – Mzabi
Psycholog,Psychoterapeuta w drodze do certyfikatu
    
Anna Ślimak
Terapeuta zajęciowy
    
Magdalena Błaszczyk
Dietetyk, Psychodietetyk

Joanna Orłowska
Fizjoterapeuta

    

Paulina Flak
Psycholog, Psychoterapeuta w drodze do certyfikatu


    

Justyna Rudnicka
Pielęgniarka, Opiekun

Magdalena Gatner   

Opiekun