pojęcie wprowadzone przez amerykanskiego lekarza Stevena Bratmana, definiowana jako patologiczna fiksacja na spożywaniu właściwej i zdrowej żywności. Osoby cierpiące na ortoreksję unikają spożywania niektorych pokarmów, ponieważ uważają, że są one szkodliwe dla zdrowia. Ponadto obsesyjnie skupiają się na jakości oraz sposobie przygotowania posiłków. Ścisłe reguły dietetyczne spowodowane są między innymi lękiem przed utratą zdrowia. Codzienna aktywność zdominowana jest przez planowanie, kupowanie i przygotowanie posiłków. Wśród zagrożeń płynących ze stowania restrykcyjnej i mało urozmaiconej diety wymienia się niedożywienie.