Magdalena Tkacz – Golonka

mgr Magdalena Tkacz – Golonka – ukończyła studia na Uniwersytecie Rzeszowskim o kierunku resocjalizacja. Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w policyjnej Izbie Dziecka, schronisku dla nieletnich oraz zakładzie karnym na oddziale dla kobiet.
W Fundacji „Drzewo Życia” od wielu lat pełni rolę opiekuna.