Innym rodzajem wsparcia, który funkcjonuje jest opieka specjalistów Ośrodka i Fundacji nad pacjentami poprzez Poradnię „Centrum Pomocy Rodzinie” przy ulicy Wierzbowej 2 w Rzeszowie. Poradnia udziela wsparcia zarówno osobom chorym jak i rodzinom w zakresie nie tylko psychoterapii ale również dietetyki, psychiatrii oraz poradnictwa prawnego. Takim procesem objęte są osoby, które zgłaszają się z prośbą o pomoc i nie kwalifikują się do terapii w Ośrodku.
W ośrodku terapeutycznym „Słoneczny Dom” oraz Poradni „Centrum Pomocy Rodzinie” oprócz terapii rodzinnej prowadzona jest jeszcze terapia grupowa i indywidualna.

 

WSPARCIE DLA RODZIN

 

Spotkania są skierowane do osób chorych i ich najbliższych oraz maja na celu rozmowę, edukacje, wymianę pomysłów i poglądów. Dzięki uczestnictwu w grupie wsparcia dowiesz się o:

 • źródłach i przyczynach zaburzeń odżywiania
 • cechach i tendencjach osób z zaburzeniami odżywiania (niskie poczucie własnej wartości, nierealistyczne oczekiwania wobec siebie, głęboka potrzebę tłumienia prawdziwej siebie, życie za maską, nadmierne i nieracjonalne poczucie odpowiedzialności i poczucie winy, ambiwalentne emocje w stosunku do rodziców, deficyty emocjonalne, negatywne schematy myślenia itp.)
 • ćwiczenia na obiektywne obserwowanie siebie
 • ćwiczenia na rozładowanie napięcia emocjonalnego i fizycznego
 • ćwiczenia na odczuwanie siebie, rozróżniania sygnałów z ciała
 • własne emocje i potrzeby, oraz nauczysz się je wyrażać
 • własne granice i zbudujesz swoją autonomię
 • jak budować relacje z otoczeniem i usprawnić komunikację
 • jak radzić sobie z nawrotami choroby
 • jak rodzina może pomoc przy nawrotach choroby
 • jakie zmiany wprowadzić we własne schematy myślenia
 • jak zdrowo się odżywiać
 • jak się samorealizować i być szczęśliwą osobą, a przede wszystkim jak żyć i nie koncentrować się tylko na jedzeniu

 

WSPARCIE DLA CHORYCH

 

Od 1 września 2010 roku działa pierwsze w Polsce prywatne sanatorium z programem terapeutycznym skierowanym tylko i wyłącznie do osób z chorobami żywieniowymi. Program terapeutyczny obejmuje pacjenta oraz jego najbliższą rodzinę. System terapii oparty jest na sprawdzonym modelu „Arizona”, który powstał w Stanach Zjednoczonych w latach 80-tych. Charakterystyczną cechą tego modelu jest intensywny dzienny program terapeutyczny odbywający się w domowej atmosferze, który podnosi chęć współpracy z terapeutą. Program terapeutyczny obejmuje psychoterapię, terapię grupową i inne specjalistyczne zajęcia terapeutyczne. Na terenie ośrodka pacjenci objęci są opieką lekarzy internistów oraz specjalistów w dziedzinie psychiatrii oraz fachowców w dziedzinie żywienia. Pacjentom uczącym się, oferujemy możliwość kontynuacji nauki w trybie indywidualnym, pod opieką nauczycieli, w czasie trwania terapii. Czas trwania terapii jest cechą indywidualną i zależną od stanu zdrowia pacjenta. Terapia trwa minimum 6 tygodni. Po tym okresie pacjent jest objęty opieką psychologa prowadzącego daną osobę przez okres proporcjonalny do ilości tygodni pobytu w ośrodku w spotkaniach comiesięcznych. Ośrodek jest placówką prywatną i program terapeutyczny jest odpłatny. Warunkiem podjęcia terapii jest ocena kwalifikacyjna naszego lekarza specjalisty.