Specjaliści
Specjaliści

mgr Elżbieta Pięta

Założycielka – Społeczny Prezes Fundacji

mgr Elżbieta Pięta (Sas) ekonomistka, absolwentka studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i Marketing WSIiZ w Rzeszowie, oraz Studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ukończyła również Studium dokształcającego pn. „Studium Pedagogiczne” na Politechnice Rzeszowskiej Wydział Zarządzania. Absolwentka Podyplomowych Studiów w dziedzinie Szkolenia Specjalizacyjnego z zakresu organizacji Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Rzeszowskim, Wydział Socjologii. Posiada dwujęzyczne uprawnienia opiekuna medycznego, oraz uprawnienia pracownika socjalnego. Na chwilę obecną zdobyła także uprawnienia psychologa wychowawczego. Współzałożycielka i Prezes Fundacji „Drzewo Życia” od 2009 roku, Kierownik Ośrodka Terapeutycznego „Słoneczny Dom” od 2010 roku oraz Kierownik Poradni „Centrum Pomocy Rodzinie” od 2014 roku. Inspirowana przykrymi doświadczeniami z bliskiego swojego otoczenia sporo swojego czasu poświęca rozmowom z osobami z problemami żywieniowymi oraz ich rodzinom. Wyżej wymienione funkcje pełni społecznie. Jest również organizatorem spotkań z zakresu profilaktyki zaburzeń odżywiania dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, ich rodziców także pielęgniarek i higienistek szkolnych jak również dla nauczycieli i pedagogów. Często rozmowy jakie prowadzi z podopiecznymi dają pozytywne rezultaty dzięki znajomości znamion choroby z własnych doświadczeń.

Izabela Milczanowska

Społeczny Członek Zarządu, koordynator ds. żywienia

Izabela Milczanowska – absolwentka Zespołu Szkół o specjalności technologia żywienia w Sanoku, oraz Studium Hotelarstwa i Turystyki w Sanoku. Z chorobami żywieniowymi zetknęła się osobiście kiedy w wieku 14 lat zachorowała na anoreksję. Z chorobą zmagała się 18 lat próbując ją pokonać w trakcie licznych pobytów na oddziałach psychiatrycznych wielu Szpitali w Polsce. Z Ośrodkiem Fundacji „ Drzewo Życia” rozpoczęła walkę z choroba w 2013 roku, będąc uczestnikiem 3 kolejnych turnusów terapeutycznych i pozostając w procesie terapii indywidualnej do dziś z różną częstotliwością. Na swojej drodze do zdrowienia pełniła rolę opiekuna pacjentek- uczestniczek wielu turnusów terapeutycznych w Ośrodku „ Słoneczny Dom „ w Malawie oraz administratora budynku. Była przykładem dla wielu osób, swoją osobą, prezentowaną postawą udowodniła, że można pokonać chorobę nawet długotrwałą. W chwili obecnej funkcjonuje wśród ludzi zdrowych w wynajętym mieszkaniu, usamodzielniła się a w Fundacji pełni rolę społecznego Członka Zarządu oraz koordynatora ds. żywienia.

Magdalena Gatner

Koordynator działań, Asystent Zarządu, opiekun medyczny

Magdalena Gatner– absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im.Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie oraz uczestnik warsztatów terapii zajęciowej w Rzeszowie (certyfikat ukończenia szkolenia). Z chorobami żywieniowymi zetknęła się osobiście, kiedy w wieku 9 lat zachorowała na anoreksję. Z chorobą zmagała się 10 lat próbując ją pokonać z pomocą rodziców, którzy zapewniali opiekę psychiatryczną i psychologiczną łącznie z hospitalizacją. Z ośrodkiem Fundacji Drzewo Życia rozpoczęła samodzielną walkę z chorobą w 2018 roku, będąc uczestnikiem 2 kolejnych turnusów terapeutycznych i pozostaje w procesie terapii indywidualnej do dziś z różną częstotliwością. Na swojej drodze do zdrowienia w ośrodku pełni rolę opiekuna pacjentek, uczestników turnusów terapeutycznych. W ośrodku „Słoneczny Dom” koordynuje pracę stażystek i współpracowników Fundacji oraz pełni rolę koordynatora do spraw zakupów. W chwili obecnej zajmuje stanowisko Asystenta Prezesa Fundacji.

mgr Magdalena Błaszczyk

Dietetyk, Psychodietetyk

Mgr Magdalena Błaszczyk – dietetyk, psychodietetyk, instruktor zdrowego stylu życia. Absolwentka studiów na kierunkach:  Zdrowie Publiczne, Zarządzanie zdrowym stylem życia – Wellness, Dietetyka, Psychodietetyka, na uczelniach wyższych w Rzeszowie i Lublinie.

Założycielka i kierownik merytoryczny poradni dietetycznych PRODIETIK wspierających dzieci  a takze dorosłych z zaburzeniami odżywiania, chorobami dietozależnymi, autoimmunologicznymi, z nadwagą i otyłością, alergiami i nietolerancjami.

W  Fundacji pełni rolę psychodietetyka, tworzy dla podopiecznych plany żywieniowe obowiązujące podczas turnusów, prowadzi warsztaty z zakresu prawidłowego odżywiania oraz zajęcia relaksacyjne z elementami jogi i pilatesu. Prowadzi konsultacje pacjentów po zakończeniu terapii na turnusie a także dla pacjentów będącymi klientami Poradni ambulatoryjnej „Centrum Pomocy Rodzinie”.

Na co dzień udowadnia swoim pacjentom, że bez względu na to, z jakimi dolegliwościami wywołanymi nieprawidłową dietą się zmagamy – dobry plan działania, silna wola i konsekwencja to skuteczna droga do osiągnięcia zamierzonego celu.

Jej misją w codziennej pracy jest wskazywanie kierunku prawidłowego żywienia oraz poszerzanie świadomości o zdrowym stylu życia.

mgr Dorota Wójcik

Psychiatra

mgr Dorota Wójcik -specjalista psychiatrii, ukończyła studia na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medyczny im. Daniela Halickiego w Lwowie. Specjalizację ukończyła w Jarosławiu. Na co dzień pracuje na oddziale psychiatrii sądowej o wzmożonym zabezpieczeniu, w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni uzależnień i w DPS. Współpracuje z Fundacją Drzewo Życia pełniąc w niej rolę lekarza psychiatry.

mgr Aleksandra Gaweł-Majda

Lekarz, Specjalizacja – Kardiologia

mgr Aleksandra Gaweł-Majda – lekarz w trakcie specjalizacji z Kardiologii. Ukończyła Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2014r. Na co dzień pracuje w Klinice Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. W Fundacji Drzewo Życia pełni rolę lekarza ogólnego.

mgr Wioletta Kuśnierz – Aggab

Psychoterapeuta

mgr Wioletta Kuśnierz – Aggab – psychoterapeuta – absolwentka Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, absolwentka Poradnictwa i Pomocy Psychologicznej na UJ w Krakowie. Socjolog – absolwentka Socjologii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Psychoterapeuta pracujący w nurcie psychoterapii integratywnej, będący pod stałą superwizją. Swoje doświadczenie zdobywała pracując na Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży. Obecnie zajmuje się psychoterapią indywidualną młodzieży i osób dorosłych prowadząc swój własny gabinet psychoterapeutyczny. W Fundacji Drzewo Życia prowadzi terapię indywidualną, jak również terapię par/małżeńską i rodzinną oraz przyjmuje pacjentów w ramach Centrum Pomocy Rodzinie.

mgr Agnieszka Kremer

Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta

mgr Agnieszka Kremer – absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, specjalizacja psychologia kliniczna. Uzyskała certyfikat psychoterapeuty w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (aktualnie w drodze do certyfikatu), pod stałą superwizją. Doświadczenie zdobywała w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie pracując na oddziałach psychiatrycznych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym przy Szpitalu klinicznym nr 2 w Rzeszowie. Prowadzi swój własny gabinet psychoterapeutyczny. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Drzewo Życia prowadząc terapie indywidualne, rodzinne i par oraz przyjmuje pacjentów w ramach Centrum Pomocy Rodzinie.

mgr Ewa Sas – Mzabi

Psycholog, Psychoterapeuta

mgr Ewa Sas – Mzabi – psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie na wydziale Psychologia (specjalność: psychoterapia i umiejętności trenerskie). Z ośrodkiem współpracuje od stycznia 2015. Początkowo jako diagnosta przeprowadzając badania skuteczności terapii na podstawie wypełnianych przez pacjentki kwestionariuszy (YSQ, KKW, KPŻ, AIS, Catell, RPŻ-Roc). Od styczna 2016 prowadziła także zajęcia z zakresu umiejętności interpersonalnych, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, kreatywności, asertywności oraz samooceny i podnoszenia własnej wartości. Obecnie prowadzi terapię indywidualną oraz przyjmuję pacjentów w ramach Centrum Pomocy Rodzinie. Na co dzień prowadzi treningi interpersonalne. Od października 2018 roku jest psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo-behawioralnym. Jest to osoba, która w przeszłości zmagała się z anoreksją a także z bulimią, dzięki terapii wygrała z chorobą. Na swoich zajęciach porusza więc problemy i zagadnienia, które mają na celu pomóc pacjentkom przywrócić wiarę, że powrót do zdrowia i prawidłowego funkcjonowania jest możliwy. Prowadzi swój własny gabinet psychoterapeutyczny. W Fundacji Drzewo Życia prowadzi terapie indywidualne, rodzin, par oraz przyjmuje pacjentów w ramach Centrum Pomocy Rodzinie.

mgr Paulina Flak

Psycholog, Psychoterapeuta w drodze do certyfikatu

mgr Paulina Flak – psycholog, psychoterapeuta w drodze do certyfikatu CBT, absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (profil: Zdrowie i choroba), Trener Umiejętności Społecznych, Trener Treningu Kontroli Złości. Aktualnie poszerza swoje kompetencje w ramach Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Na co dzień pracuje, w nurcie behawioralnym, z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Prowadzi swój własny gabinet psychoterapeutyczny. W Fundacji „Drzewo Życia” prowadzi terapię indywidualną oraz przyjmuje pacjentów w ramach Centrum Pomocy Rodzinie.

mgr Katarzyna Gaber

Psycholog kliniczny

mgr Katarzyna Gaber – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku psychologii o specjalności klinicznej. Aktualnie uczy się w 4-letniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Instytucie Poznawczym. Dodatkowo ukończyła studium Zaburzeń Odżywiania w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania we Wrocławiu o profilu psychologicznym oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu pracy psychologicznej i terapeutycznej. Praktykę odbywała w ośrodkach stacjonarnych dla dzieci i młodzieży w Krakowie oraz w ośrodku „Słoneczny Dom”, gdzie aktualnie pracuje. W Fundacji objęła prowadzenie zajęć z „Istoty choroby” oraz prowadzi terapie indywidualną w ramach poradni Centrum Pomocy Rodzinie. Jest osobą, która w przeszłości zmagała się z zaburzeniami odżywiania, dzięki czemu jej zrozumienie oraz pomoc są pełniejsze. W swojej pracy kieruje się osobistym doświadczeniem oraz wiedzą zdobytą podczas procesu zdrowienia. Jej celem jest budowanie świadomości o problemach zaburzeń odżywiania oraz wzmacnianie wiary w to, że można sobie z tym w pełni poradzić. Oprócz tego współpracuje z Akademią Piłkarską STAL Rzeszów jako psycholog szkolny. Przyjmuje również prywatnie w gabinecie, wspierając osoby w procesie zmiany, zmagającymi się z aktualnymi kryzysami życiowymi oraz z zaburzeniami odżywiania.

Klaudia Dmitrzak

Studentka psychologii, prowadzi zajęcia z autoterapii

Klaudia Dmitrzak – Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku, obecnie studentka Psychologii w Rzeszowie. Związana z fundacja od 2020 roku, na początku jako pacjentka, następnie jako opiekunka, aż w końcu objęła prowadzenie zajęć z autoterapii. Obecnie współpracuje z Fundacją Drzewo Życia prowadząc zajęć z autoterapii. Na podstawie własnych doświadczeń związanych z chorowaniem na zaburzenia odżywiania, pomaga pacjentkom dokonać zmian na lepsze, zaakceptować siebie i przede wszystkim przejść przez cały proces zdrowienia.

mgr Anna Ślimak

Terapeuta zajęciowy

Anna Ślimak – absolwentka Uniwersytetu Rękodzieła Artystycznego we Wzdowie. Ukończyła szkołę policealną o kierunku terapeuta zajęciowy. Doświadczenie zdobywała w placówkach kulturalno-oświatowych jako instruktor rękodzieła artystycznego. Na co dzień prowadzi zajęcia plastyczne w Rzeszowskich Domach Kultury oraz pracuje w publicznym przedszkolu sióstr św. Dominika w Tyczynie. W Fundacji prowadzi zajęcia artystyczne z decoupage, pozwala uczestnikom wyrazić siebie i odkrywać nowe pasje.

mgr Anna Czerwińska

Terapeuta zajęciowy

mgr Anna Czerwińska– Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, pedagog prowadziła przedszkole niepubliczne. W Fundacji Drzewo Życia prowadzi zajęcia plastyczne, z hortiterpii, dogoterapii, warsztaty modowe, kursy szycia i szydełkowania. Pod jej okiem pacjenci uczą się zdolności manualnych, wypracowując swoją cierpliwość i skupienie.

mgr Joanna Orłowska

Fizjoterapeuta

mgr Joanna Orłowska absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Doświadczenie zdobywała w placówkach służby zdrowia. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu rehabilitacji. Na co dzień pracuje w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Rzeszowie. W Fundacji Drzewo Życia wykonuje masaże i kinezyterapie.

mgr Paulina Pięta

Fizjoterapeuta

Paulina Pięta – absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia. Praktyki odbywała w licznych rzeszowskich placówkach opieki zdrowotnej. Ponadto uczestniczyła w kursach i szkoleniach z zakresu rehabilitacji i masażu. W Fundacji Drzewo Życia pełni funkcję masażysty.

mgr Justyna Rudnicka

Pielęgniarka, Współpracuje z ośrodkiem

mgr Justyna Rudnicka – Ukończyła studia magisterskie o kierunku pielęgniarskim na Uniwersytecie Rzeszowskim. Doświadczenie medyczne zdobyła w wielu placówkach służby zdrowia. Obecnie pracuje jako pielęgniarka środowiskowa na terenie miejscowości Malawa. Z fundacją związana jest od lat pełniąc funkcje opiekuna i pielęgniarki.

Klaudia Pięta

Opiekun

Klaudia Pięta – uczennica Technikum nr 3 w Rzeszowie na kierunku Technik Eksploatacji Portów i Terminali. Po zakończeniu nauki w szkole średniej planuje studia w zakresie pedagogiki. W Fundacji Drzewo Życia pełni funkcję opiekuna.

Wiktoria Hajduk

Opiekun

Wiktoria Hajduk – Absolwentka Zespołu Szkół Gospodarczych im. M.S. Ligęzy w Rzeszowie. Ukończyła Technikum zdobywając zawody Kelner oraz Menadżer Restauracji. Aktualnie kształci się w kierunku Dietetyki ze specjalizacją w zaburzeniach odżywiania. W ośrodku pełni funkcje opiekuna pacjentek pracując na wolontariacie.

Klaudia Sidor

Opiekun

Klaudia Sidor – Absolwentka Zespołu Szkół Techniczno Weterynaryjnych w Trzcianie. Hipoterapeuta, aktualnie kształci się w kierunku dietykoterapii i psychodietetyki. Pełni rolę opiekuna pacjenta, pracując w formie wolontariatu.